Gayrimenkul Satın Alma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gayrimenkul satın alma süreci, her ne kadar az ayrıntı içeren veya çok büyük riskler içermeyen bir süreç olarak görünse de birçok detay bu süreçte gerek alıcıların gerekse satıcıların karşılarına çıkar. Alıcı olarak ise ilerleyen süreçte veya satın alım işlemleri noktasında sorun yaşamamanız, en önemlisi de yapacağınız yatırımdan maksimum düzeyde verim almanız adına çeşitli unsurlara büyük özen göstermeniz gerekir.

Peki, bu unsurlar nelerdir? Gayrimenkul satın alma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tapu Kayıtları Üzerinde İncelemeler Yapılması

Tapu kayıtlarının incelenmesi konusu, özellikle gayrimenkulü satın alma işleminden sonra tapudaki durumlardan ötürü hak kaybı yaşamanızın önüne geçilmesi nedeniyle önem taşıyan bir konudur. Tapu kayıtlarında gerçek malikin kim olduğu, tapuda satışa engel bir durumun ya da değer kaybına neden olan bir detayın olup olmadığı, satın alınacak gayrimenkulün fiziki anlamda da gerçek bir gayrimenkul olup olmadığı gibi incelemler, mutlaka gayrimenkul satın alma sürecinde detaylı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Belediye Kayıtlarının İncelemesi

Gayrimenkul satın alma sürecinde belediye kayıtlarının incelenmesi durumunda alıcı birçok detaya ulaşabilir ve aynı zamanda bu detaylar, ilerleyen süreçte gayrimenkulün satışa uygun olup olmadığını da ortaya koyar.

 

Belediye kayıtları kapsamında aşağıdaki detayların incelenmesi önemlidir:

  • İmar durumu
  • Yapı kullanma izin belgesi
  • Emlak vergisi borcu
  • Sorgulama sonucunda gayrimenkulün rayiç bedeli

Vergi Detaylarının Belirlenmesi

Sahip olunan bir gayrimenkul için birden fazla vergi kalemiyle karşılaşılması söz konusudur. Bu vergilerin bazıları yıldan yıla bazıları da belirli periyotlar kapsamında ödenmektedir. Gayrimenkul satın alma işlemleri sırasında ve sonrasında vergi anlamında herhangi bir problemle karşılaşmamak adına, gayrimenkule dair vergi detaylarının araştırılması önemlidir. Vergilerinin ödenip ödenmediği, ilerleyen süreçte yapı durumundan ötürü oluşabilecek vergiler ve diğer birçok vergi detayı, mutlaka satın alma sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Tapuda Beyan Edilen Değerin Gözden Geçirilmesi

Satın alma işlemleri sırasında gayrimenkulün tapu değeri, satıcı ve alıcı tarafından beyan edilir. Gayrimenkulün satış bedelinin düşük gösterilmesi ve bu gayrimenkulün 5 yıl içerisinde çok yüksek bir bedelle satılması sonucunda, düşük gösterilen bedel nedeniyle ciddi bir “Değer Artış Kazancı” vergisi ödemeniz söz konusu olacaktır. Bu yüzden mutlaka tapuda beyan edilen değer de satın alma sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Satış İşlemleri Sırasında Alım-Satıma Engel Olabilecek Durumların Olup Olmadığının Kontrol Edilmesi

Yasal anlamda birçok durum, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin durmasına ya da tıkanmasına yol açabilir. Bu nedenle satın alma sürecinde aşağıdaki durumların olup olmadığı kontrol edilmelidir:

  • Kişi vesayet altında mı?
  • Satıcı temyiz kuvvetine sahip mi?
  • Kişi reşit mi?
  • Satıcı yabancı uyruklu mu?,
  • Satıcı yasal anlamda çeşitli kısıtlamalara sahip mi?

İpotek Durumu

Gayrimenkul satın alma sürecine dair en çok önem taşıyan ve en çok dikkat edilmesi gereken detaylardan biri ise gayrimenkulün ipotek durumudur. Alıcı, mutlaka gayrimenkul üzerinden ipotek durumu hakkında araştırma yapmalıdır. Gayrimenkulde ipotek olması durumu, alıcının birçok hak mahrumiyeti ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir. 

Yapımcı Firmanın Sicilinin İncelenmesi

Son olarak gayrimenkul satın alma sürecinde, gayrimenkulü inşa eden firma hakkında da araştırma yapılmalıdır. Bu firmanın gayrimenkul inşası konusunda ne kadar başarılı olduğu ve ne kadar memnuniyet sunduğu üzerinde durulmalıdır. Özellikle konut sağlığı ve depreme dayanıklılık konularındaki profili mutlaka kapsamlı bir şekilde irdelenmelidir.